Stamcellsforskning är bra

Först och främst så kan embryonala stamceller från människan ersätta vissa djurförsök, och det är ju ett stort framsteg i dagens samhälle för det finns miljtontals människor som är emot djurförsök och det anser jag vara ett stort kliv frammåt för då kommer ingen till skada. Men även för att det kanske finns botemedel mot svåra sjukdomar som våra medmänniskor drabbas av varje dag. Jag anser att  Stamcellsforskning är något bra och kan desutom användas för att göra människor immuna/bota mot sjukdomar såsom Alzheimers, Cancer. Men kan också förstärka olika gener såsom intelligens och styrka etc.


Vad säger lagen om stamcellsforskning

Eftersom att stamcellsforskning faktiskt blev lagligt år 2005 så är det tillåtet att göra alla slags forksningar med stamceller men än idag så är det inte tillåtet i alla länder.  I Sverige så är det tillåtet att forska på befruktade ägg för att bota svåra sjukdomar. Men som sagt det är inte tillåtet i alla länder, t.ex som i USA då år 2006 förbjöd George Bush all stamcellsforskning men den lagen ändrades 2009 då Obama blev vald till president. Jag själv tycker det är en stor fördel att stamcellforskning faktiskt finns och är tillåtet i sverige, för de ger forskarna en chans att kanske hinna hitta ett botemedel för att behandla en svår sjukdom i tid förhoppningsviss.


Vilka sjukdomar kan behandlas med stamceller idag?

Forskarna försöker bota olika sjukdomar med hjälp av stamcellsforskning, sjukdomar så som Ryggmärgsskada, Hjärtinfarkt, Parkinson och diabetes. Men än idag så är det inte helt klart att det faktiskt går att bota dessa sjukdomar.Tanken bakom att använda stamceller för sjukdomsbehandling är för att kunna -  odla fram friska celler för att reparera sjuka och därmed få tillbaka funktioner som gått förlorade.
Dom sjukdomarna som idag kan behandlas med hjälp av stamceller är

  • Leukemi

  • MS. (Sjukdom som drabbar nervceller)
  • Knäleder

  • Brännskador

Stamceller

Stamceller är celler som på en och samma gång kan dela sig ett stort antal gånger, och inte är färdigutvecklade, och därför kan utvecklas vidare till en eller flera av de celltyper som finns i kroppen. stamceller brukar ofta delas upp i två grupper, Adulta stamceller och embryonala stamceller. Adulta stamceller är multipotenta och med det menas att de kan utvecklas till många olika celltyper som en organism består av.Exempel adulta stamceller finns i bland annat benmärg, hud och lever, i fettväv och i hjärnan. Dessa cellers primära uppgift är att ersätta celler som dör eller skadas. Man brukar kalla dem multipotenta. Embryonala stamceller kallas Totipotenta den Totipotenta stamcellen är den mest generella typen av stamceller. De kan utvecklas till kroppens alla celltyper och vävnader i en vuxen organism.

Stamcellsforskning

Hej och välkomna till min blogg, här ska jag skriva om vad stamcellsforskning är och hur det faktiskt går till. Jag kommer ta upp basic frågor om stamceller och vilka för och nackdelarna är. Här kommer det en liten bild som berättar lite kortfattat om hur hela processen går till.

RSS 2.0